Konkurs: UNIVERSITETIT INTERNACIONAL I NOVI PAZARIT DEGA NË PRESHEVË – VITI AKADEMIK 2017/2018

Konkurs: UNIVERSITETIT INTERNACIONAL I NOVI PAZARIT  DEGA NË PRESHEVË – VITI AKADEMIK 2017/2018

UNIVERSITETIT INTERNACIONAL I NOVI PAZARIT  DEGA NË PRESHEVË SHPALLË

K  O  N  K  U  R  S

PËR REGJISTRIM NË STUDIMET THEMELORE UNIVERSITARE

PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018

Shpallet konkurs për regjistrim të studentëve për studimet themelore akademike në degën e Universitetit Internacional të Novi Pazarit në Preshevë, për vitin akademik 2017/2018 me kuotat e regjistrimit për programet e studimeve që janë në IUNP dega në Preshevë:

STUDIMET THEMELORE -240 ESPB:

1.FAKULTETI  FILOLOGJIK

(studime themelore 4 vjeçare):                

1.Gjuhë dhe letërsi serbe………………………………………………….15 studentë,

2.Gjuhë dhe letërsi angleze………………………………………………30 studentë,

3.Gjuhë dhe letërsi gjermane……………………………………………30 studentë,

2.FAKULTETI I SHKENCAVE PEDAGOGJI- PSIKOLOGJI

(studeime themelore 4 vjeçare)

1.Edukator i fëmijëve parashkollor…………………………….30 studentë,

2.Psikologji……………………………………………………………..30 studentë,

3.FAKULTETI JURIDIK

(studime themelore 4 vjeçare)

1.Juridik i përgjithshëm………………………………………………….30 studentë,

2.Juridik i punëve të brendshme……………………………………..30 studentë,

4.FAKULTETI EKONOMIK

(studime themelore 4 vjeçare)

 1.Ekonomia e përgjithshme………………………………………….30 studentë,

5.FAKULTETI I INFROMATIKËS

(studime themelore 4 vjeçare)

1.Informatika……………………………………………………………..25 studentë,

 

KUSHTET E KONKURSIT

Të drejtën e kërkesës për regjistrim mund ta bëjnë kandidatët që e kanë kryer shkollën e mesme me kohëzgjatje  katër vjeçare,

 

Dokumentet për regjistrim:

1.      Diplomën dhe dëftesat e katër viteve të shkollës së mesme,

2.      Certifikatën e lindjes,

3.      Dëshmia e fletëpagesës së provimit pranues

 

AFATI I QERSHORIT PËR PRANIM

Dorëzimin e dokumentacionit nga data 04.07.2017 08. Deri  me 15.07.2017.

 

AFATI I SHTATORIT PËR PRANIM

 Dorëzimi i dokumentacionit nga data 24-08 deri 19.09. 2017

Ky konkurs do të publikohet në tabelën e lajmërimeve të Universitetit , medieve të shkruara dhe atyre elektronike si dhe në web faqen zyrtare të Universitetit Internacional të Novi Pazarit.

Shkruaj koment

Emaili juaj nuk do te publikohet.
Fushat e kerkuara*