Universiteti i Novi Pazarit – dega ne Presheve – Konkurs per Master

Universiteti i Novi Pazarit – dega ne Presheve – Konkurs per Master
KONKURS PËR MASTER – UNIVERSITETI I NOVI PAZARIT –  DEGA NË PRESHEVË SHPALL
KONKURS
PËR STUDIME AKADEMIKE NJËVJEÇARE MASTER – Msc. PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018
 1. Departamenti i shkencave Juridike:
  1. Programi studimor: JURIDIK (60 ECTS)…………………….………………………………………………………………….25 studentë.
 2. Departamenti i shkencave kompjuterike:
  1. Programi studimor: INFORMATIKA (60 ECTS)…………………….………15 studentë.
 3. Departamenti për shkenca pedagogjike dhe psikologjike:
  1. Programi studimor: Psikologjia e aplikuar (60ECTS)………………….………………………………………………….15 studentë.
  2. Edukatore i fëmijëve parashkollorë(60ECTS)…………………………………..15 studentë.
 4.  Departamenti i shkencave filologjike:
  1. Programi studimorë: Gjuha dhe Letërsia (60ECTS) me modulet si në vijim: Gjuhë dhe Letërsi Boshnjake, Gjuhë dhe letërsi Gjermane dhe Gjuhë dhe Letërsi Angleze…………………..…………………………..25 studentë.
 5. Departamenti i artit: Programi studimorë:
  1. Arti figurativ  (60 ECTS)…………………….…………………………………………………………….10 studentë.
 6. Departamenti i shkencave ekonomike:
  1. Programi studimor: Ekonomia e biznesit(60 ECTS)………….………………………………..25 studentë.

Të drejtë aplikimi për studime master kanë të gjithë ata që kanë kryer studimet themelore akademike ose të shkallës së VII-të.

Dokumentet dorëzohen nga data 30.09.2017 deri më 17.11.2017. Provimi pranues mbahet më datë 06.10.2017. Rezultatet e provimit pranues bëhen të ditura më 07.11.2017. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet prej datës 20.11.2017 deri më 24.11.2017.

Dorëzimi i dokumentacionit bëhet në Universitetin e Novi Pazarit – Dega në Preshevë

Informatat shtesë mund t’i merrni në:  Universiteti i Novi Pazarit- Dega në Preshevë,  Rr. “15 Nëntori”  pn, 17523 Preshevë Tel: 064 8891 872 e-mail:presevo@uninp.edu.rs web sajti zyrtar: uninp.edu.rs

Dokumentacioni i duhur:

 1. Diploma
 2. Ertifikata e notave nga studimet themelore
 3. Certifikata e lindjes
 4. 2 Fotografi

Për diplomat e shteteve tjera nostrifikimin e bënë institucioni jonë (6000 din)

Shkruaj koment

Emaili juaj nuk do te publikohet.
Fushat e kerkuara*